Stowarzyszenie i Fundacja
 Rzecznik Praw Rodziców


         » Rzecznik Praw Rodziców » INICJATYWYMATERIAŁY POTRZEBNE DO ZBIERANIA:

» tekst ustawy + uzasadnienie - warto wydrukować jeden egzemplarz do wglądu w miejscu wyłożenia podpisów

» formularz - do zbierania podpisów (podpisy na zwykłych kartkach nie będą ważne!)

Do akcji zbierania podpisów można skorzystać z materiałów informacyjnych: » ulotka informacyjna, a w punkcie zbierania podpisów wywiesić » plakat informujący o akcji (można dopisać lokalny kontakt do osoby zbierającej).

(W razie kłopotów z otwarciem plików można pobrać program do PDF - Adobe Reader).