Stowarzyszenie i Fundacja
 Rzecznik Praw Rodziców


         » Rzecznik Praw Rodziców » FUNDACJAFundacja Rzecznik Praw Rodziców została powołana 6 stycznia 2010 r. i zarejestrowana 26 stycznia w Warszawie, jako organizacja wspierająca Stowarzyszenie o tej samej nazwie.

Do podstawowych celów Fundacji należą:
1) Reprezentowanie rodziców jako grupy społecznej na forum publicznym;
2) Działanie na rzecz polityki prorodzinnej;
3) Działanie mające na celu zmianę ustawodawstwa i przepisów niekorzystnych dla rodziców i dzieci oraz promowanie ustawodawstwa i przepisów, których skutki będą korzystne dla rodziców i dzieci.

Zarząd Fundacji:
Prezes: Karolina Elbanowska
Członkowie Zarządu: Tomasz Elbanowski, Małgorzata Pietrak.

Rada Fundacji:
Jacek Drąg, Magdalena Drąg, Małgorzata Barańska, Dorota Dziamska, Katarzyna Rakusa-Suszczewska, Mateusz Suszczewski, Grzegorz Klimczak, Katarzyna Klimczak, Katarzyna Kurzeja. Patryk Kurzeja,

Dane Fundacji w zakładce: WESPRZYJ NAS

Statut Fundacji w zakładce: DO POBRANIA