Stowarzyszenie i Fundacja
 Rzecznik Praw Rodziców


         » Rzecznik Praw Rodziców » NASI EKSPERCINasi eksperci:

dr med. Teresa Kibalenko-Nowak, » lekarz pediatra, (spec. II stopnia), 55 lat doświadczenia w pracy z dziećmi, nauczyciel akademicki, konsultant pediatryczny miesięcznika Twoje Dzieckoprof. dr hab. Piotr Petrykowski, » Prodziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja KopernikaDorota Dziamska, » dyrektor pracowni pedagogicznej Origami, prezes Polskiego Centrum Origami, autorka systemu edukacyjnego Edukacja przez ruch, autorka książek pedagogicznych dla nauczycieli i materiałów edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, konsultant metodyczny nauczania początkowego i wychowania przedszkolnego, dyrektor ośrodka kształcenia nauczycieliMałgorzata Barańska, » nauczyciel nauczania początkowego, autorka publikacji z zakresu edukacji wczesnoszkolnej, współautorka programów wychowania przedszkolnego, szkoląca nauczycieli wychowania przedszkolnego i nauczania początkowegoTeresa Kapela, » wiceprzewodnicząca Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus” ; od 20 lat zajmuje się w sposób czynny problematyką dużych rodzin. Specjalizuje się we współpracy z zagranicą, komparatystyką rozwiązań prawnych i społecznych dotyczące rodzin w różnych krajach świata i Europy. Z ramienia Związku Dużych Rodzin ”Trzy Plus” nawiązuje i utrzymuje kontakty z wieloma organizacjami rodzin w Polsce i w Europie.Dorota Polańska, » dyrektor interwencyjnej placówki opiekuńczej w Otwockudr Joanna Sikorska, » pracownik naukowy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, kierownik studiów podyplomowych dla nauczycieli wychowania przedszkolnegodr Mirosław Zientarski, »  adiunkt w katedrze pedagogiki Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii (WSIiE) Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Olsztyniedr med. Małgorzata Pietrak »  lekarz, uczestnik panelu ekspertów w ramach Okrągłego Stołu Oświatowegodr med. Sławomir Pietrak »  lekarz trzech specjalizacjidr med. Andrzej Majkowski »  lekarz