Stowarzyszenie i Fundacja
 Rzecznik Praw Rodziców


         » Rzecznik Praw Rodziców » CELE

Głównym celem Stowarzyszenia jest reprezentowanie spraw dotyczących rodziców wobec organów władzy i w przestrzeni publicznej. Skoro rodzice i rodzina zostały określone w rozdziale I, art 18, Konstytucji RP jako fundamentalna instytucja w Państwie, powinni też zajmować właściwe miejsce w przestrzeni publicznej i móc liczyć na szacunek i opiekę państwa. Będziemy robić wszystko, żeby tak się stało.

Celem Stowarzyszenia jest wpływanie na instytucje i ustawodawstwo, aby działały z pożytkiem dla rodziców, oraz działanie na rzecz zwiększenia roli rodziców w życiu publicznym. Stowarzyszenie działa w oparciu o aktywność członków i sympatyków, zachęca do aktywności obywatelskiej. Cele realizuje w ramach podjętych inicjatyw.