Stowarzyszenie i Fundacja
 Rzecznik Praw Rodziców


         » Rzecznik Praw Rodziców » AKTUALNOŚCI » Konferencja w Budapeszcie

Wzięliśmy udział w konferencji organizacji rodzinnych w Budapeszcie, dzięki uprzejmości "Związku Dużych Rodzin 3 +". 4 lutego spotkaliśmy się tam ze stowarzyszeniami rodzinnymi, m.in. z rodzicielskim ruchem z Chorwacji, który wprowadził do szkół zmianę programu własnego autorstwa, popartą przez rodziców 88% dzieci. Co ciekawe chorwaccy rodzice spotkali się z podobną obojętnością na głos społeczeństwa jak polscy w sprawie reformy obniżenia wieku szkolnego. Program został zdjęty, a rząd chorwacki narzucił alternatywny wybrany przez 11% osób.
Konferencja została zorganizowana przez COFACE, największą w Europie federację ruchów rodzinnych i jest początkiem wypracowywania wytycznych polityki rodzinnej dla Komisji Europejskiej. Mamy nadzieję brać dalszy udział w tych pracach.