Stowarzyszenie i Fundacja
 Rzecznik Praw Rodziców


         » Rzecznik Praw Rodziców » kwartalnik Cywilizacja

POSTULATY STOWARZYSZENIA RZECZNIK PRAW RODZICÓW

grudzień 2010

1. Rewaloryzacja progów dochodowych uprawniających do dodatków rodzinnych i wychowawczych.
Progi są zamrożone na tym samym poziomie od sześciu lat, co powoduje że prawo do dodatków traci każdego roku nawet pół miliona dzieci. Postępuje pauperyzacja rodzin a co trzecie dziecko w Polsce żyje dziś w ubóstwie. Sytuacja jest w tym względzie najgorsza spośród wszystkich krajów Unii Europejskiej.

2. Wspólne rozliczanie podatkowe rodziców z dziećmi.
Dziś mogą to robić tylko samotni rodzice. Dzięki realizacji tego postulatu unikniemy prób kontrolowania życia prywatnego przez urzędników (czy samotny rodzic nie żyje w konkubinacie) a małżeństwa przestaną być dyskryminowane w systemie podatkowym.

3. Dłuższe urlopy macierzyńskie dla matek wcześniaków, liczone tak jakby dziecko urodziło się o czasie.
Wcześniaki, wymagające specjalistycznej opieki, są dyskryminowane krótszym czasem urlopu macierzyńskiego, który często kończy się niedługo po wyjściu dziecka ze szpitala. Postulujemy żeby od dnia przedwczesnego porodu do terminu porodu o czasie, matce przysługiwało zwolnienie lekarskie.

4. Wprowadzenie karty dużych rodzin.
Ogólnopolskie uprawnienia dla rodzin wielodzietnych do tańszej komunikacji i dostępu do placówek kulturalnych – gest niedrogi i bardzo potrzebny, działa w innych krajach. Jest to sygnał że państwo docenia rodziców wychowujących większą liczbę dzieci, szczególnie potrzebny w obecnej sytuacji demograficznej.

5. Stworzenie zespołu roboczego przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej.
Zespół pracowałby nad planem wdrażania powyższych postulatów oraz kolejnych punktów niezbędnych do prowadzenia polityki rodzinnej na poziomie realizującym konstytucyjną zasadę sprawiedliwości społecznej oraz zbliżonym do standardów w innych krajach UE.