Stowarzyszenie i Fundacja
 Rzecznik Praw Rodziców


         » Rzecznik Praw Rodziców » AKTUALNOŚCI » Podsumowanie kontroli

Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła stan przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach. Kontrolę podsumowano podczas panelu ekspertów (20 października), w którym wzięli udział przedstawiciele Stowarzyszenia Rzecznik Praw Rodziców, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Solidarności i ZNP oraz Fundacji Komeńskiego.

Kontrola potwierdziła ogromny problem z dostępnością do przedszkoli, dużą i wciąż rosnącą skalę odmów przyjęcia do przedszkoli z powodu braku miejsc i dramatycznie słaby stan przygotowań do przyjęcia wszystkich pięciolatków, które już od 1 września 2011 roku będą miały obowiązek edukacji przedszkolnej. Jednocześnie kontrolerzy stwierdzili, że system przedszkoli publicznych w Polsce jest drogi w utrzymaniu co znajduje pozytywne odzwieciedlenie w wysokim standardzie opieki i kształcenia, w porównaniu do innych krajów Europy.

Podczas panelu przedstawiciele Stowarzyszenia zwrócili uwagę na zagrożenia wynikające z łączenia przedszkoli ze szkołami podstawowymi. Takie działania zapowiedziała minister Katarzyna Hall. Naszym zdaniem tworzenie zespołów, łączonych często również z gimnazjami jest niekorzystne dla dzieci. Stowarzyszenie obserwuje niepokojące tendencje do likwidacji lub odpubliczniania przedszkoli przez samorządy, z powodu wysokich kosztów utrzymania placówek. Plany i działania MEN ułatwiają takie oszczędności, co grozi likwidacją oświaty przedszkolnej w dzisiejszym kształcie.

NIK wstrzymał się z ogłoszeniem wyników kontroli do czasu sporządzenia oficjalnego raportu, w którym uwzględnione zostaną również głosy z panelu ekspertów.

Informacja o rozpoczęciu kontroli - luty 2010