Stowarzyszenie i Fundacja
 Rzecznik Praw Rodziców


         » Rzecznik Praw Rodziców » AKTUALNOŚCI » Wizyta Ruby Harrold-Claesson

Dziękujemy za pomoc w przygotowaniu wizyty Ruby Harrold-Claesson w Polsce

Dziękujemy przede wszystkim Ruby Harrold-Claesson, przewodniczącej Skandynawskiego Komitetu Praw Człowieka i adwokatowi za to, że zgodziła się w niewiele dni od otrzymania propozycji przyjazdu do Polski, zostawić na cztery dni wszystki inne rzeczy, i zaangażować się w sprawę dotyczącą polskich rodzin.

Dziękujemy Pani Minister Jolancie Fedak za przyjęcie propozycji spotkania z p. Ruby Harrold-Claesson i przedstawicielami organizacji rodzicielskich, mimo napiętego kalendarza, i poświęcenie nam tak długiego czasu, mimo niesprzyjających okoliczności.

Szczególne podziękowania także dla:

Krzysztofa Wilemborka za pomysł zaproszenia p. Ruby Harrold-Claesson oraz za przetłumaczenie angielskich materiałów na polski.

Związku Dużych Rodzin Trzy Plus, w szczególności Teresy i Piotra Kapelów za wsparcie finansowe i osobiste zaangażowanie w przyjmowanie gościa oraz Radka Waszkiewicza i Ireny Bylickiej za pomoc w prowadzeniu spotkań.

Bielańskiego Stowarzyszenia Rodzin Wielodzietnych za znaczną pomoc finansową.

Darczyńców Fundacji Rzecznik Praw Rodziców: dzięki Waszym darowiznom mogliśmy pokryć dużą część kosztów wizyty.

Jakuba Siudyki za ekspresowe i tanie przetłumaczenie tekstu nowelizacji ustawy na język angielski.

Agnieszki Krzemińskiej z "Pracowni" za pomoc organizacyjną.

Urszuli Malkiewicz, Wandy Garlińskiej, Julii Gontarz, Marysi i Ani Malkiewicz, Janiny Kirmuć, wszystkich bliskich i dalszych nam osób, których zaangażowanie sprawiło, że wizyta mogła dojść do skutku i przebiegła sprawnie, we wspaniałej atmosferze i z dużą satysfakcją dla wszystkich.

Po powrocie do Szwecji pani Ruby Harrold-Claesson napisała nam: Many thanks once again for your invitation to travel to help you with your cause in Poland and also thanks for the "Red-carpet treatment" (Dziękuję bardzo raz jeszcze za zaproszenie abym przybyła i pomogła waszej sprawie w Polsce, dziękuję też za "królewskie traktowanie").

Dziękujemy.