Stowarzyszenie i Fundacja
 Rzecznik Praw Rodziców


         » Rzecznik Praw Rodziców » AKTUALNOŚCI » Pożegnanie Prezydenta

Prezydent przyjął dzieci i rodziców z Akcji Ratuj Maluchy, marzec 2009 r.

Żegnamy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Lecha Kaczyńskiego

Panie Prezydencie! Dziękujemy za pomoc i empatię, którą okazał Pan rodzicom i dzieciom,
w czasie dyskusji nad reformą oświaty. Zachowamy Pana na zawsze we wdzięcznej pamięci!


[czytaj: list do prezydenta, Wielkanoc 2009 rok]


Składamy wyrazy głębokiego współczucia wszystkim rodzinom osób, które poniosły śmierć w katastrofie pod Smoleńskiem, w sposób szczególny Joannie Krupskiej, prezes Związku Dużych Rodzin Trzy Plus, której mąż jest wśród ofiar tej strasznej tragedii. Janusz Krupski był zasłużonym działaczem opozycyjnym, szykanowanym i represjonowanym przez SB;
w latach 2000 do 2006 był zastępcą prezesa IPN a obecnie pełnił funkcję kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Wśród ofiar katastrofy było wiele osób z którymi tak niedawno rozmawialiśmy. Pamiętamy dobrze jak w ubiegłym roku, podczas wizyty w Pałacu Prezydenckim, spotkaliśmy na korytarzu Panią Marię Kaczyńską, która zatrzymała się by pobawić się chwilę z niemowlęciem w wózku.
Pani przewodnicząca Grażyna Gęsicka jeszcze w marcu znalazła czas w swoim napiętym grafiku dla delegacji rodziców z naszego stowarzyszenia, podobnie jak wiele miesięcy wcześniej pan przewodniczący Przemysław Gosiewski. Z panią poseł Izabelą Jarugą-Nowacką jeszcze kilka dni wcześniej dyskutowaliśmy na komisji sejmowej i w studio telewizyjnym.
Dziś nie możemy uwierzyć, że nie ma ich już wśród nas. Modlimy się za wszystkie ofiary katastrofy oraz za ich rodziny i bliskich.

Zarząd Stowarzyszenia i Fundacji Rzecznik Praw Rodziców