Stowarzyszenie i Fundacja
 Rzecznik Praw Rodziców


         » Rzecznik Praw Rodziców » AKTUALNOŚCI » Spotkania z szefami klubów

Przewodniczący klubu PO Grzegorz Schetyna spotkał się 17 marca w sejmie z przedstawicielami Stowarzyszenia. Przekazaliśmy nasze najważniejsze zarzuty dotyczące nowelizacji i wyraziliśmy zaniepokojenie faktem, że komisja, na której miały zostać usunięte najbardziej kontrowersyjne zapisy w wielu istotnych punktach nie jest skłonna przyjąć nawet niewielkich poprawek.

Szczególną uwagę zwróciliśmy na kwestię tzw. zespołów interdyscyplinarnych, które wyposażone w narzędzie takie jak Niebieska Karta oraz możliwość nieograniczonego przetwarzania wrażliwych danych osobowych, będą mogły ingerować w życie normalnych rodzin.

Tego samego dnia odbyliśmy też krótką rozmowę z przewodniczącym PSL Stanisławem Żelichowskim, który zadeklarował poruszenie tematu ustawy w rozmowach z koalicjantem. Wcześniej, 2 marca, podobną rozmowę odbyliśmy z przewodniczącą klubu PiS Grażyną Gęsicką.

Przewodniczący klubów wykazali zrozumienie dla naszych zastrzeżeń. Na ile przełoży się to na konkretne decyzje przekonamy się w najbliższych dniach.