Stowarzyszenie i Fundacja
 Rzecznik Praw Rodziców


         » Rzecznik Praw Rodziców » AKTUALNOŚCI » Polska dla rodziny - konferencja

"Polska dla rodziny, rodzina dla Polski" - o godzeniu ról rodzinnych i zawodowych. Konferencja na ten temat została zorganizowana w dniach 9-10 marca przez Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus" i Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, na terenie sejmu. Prelegenci z różnych krajów Europy relacjonują modele polityki rodzinnej realizowane przez ich rządy.
I tak na przykład we Francji, wśród wielu form ułatwień dla rodziców, działa instytucja opiekunek społecznych współfinansowanych przez rodziców i gminy. Na Litwie w zależności od liczby dzieci rodzicom przysługują dni wolne, każdego miesiąca (w Polsce dwa dni na rok, dla jednego z rodziców).

Polska w porównaniu z innymi krajami, nie tylko bogatszymi, wypada bardzo źle - brakuje rozwiązań systemowych, wspierających rodziców. Mimo że mamy najniższy wskaźnik dzietności w Europie (1,25 dziecka na kobietę) politycy nie podejmują tematu rozwiązań pro rodzinnych. Mamy nadzieję, że ta konferencja rozpocznie społeczną debatę na ten temat.
W konferencji wśród 400 uczestników, było również pięć osób reprezentujących Stowarzyszenie Rzecznik Praw Rodziców.