Stowarzyszenie i Fundacja
 Rzecznik Praw Rodziców


         » Rzecznik Praw Rodziców » AKTUALNOŚCI » List do marszałka


Związek Dużych Rodzin Trzy Plus
Stowarzyszenie Rzecznik Praw Rodziców

3 maja 2010 r. Warszawa

Szanowny Pan
Bronisław Komorowski
Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, p.o. Prezydenta RP


Szanowny Panie Marszałku!

Zwracamy się do Pana Marszałka w sprawie "Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie", która ma zostać poddana pod głosowanie na posiedzeniu sejmu w dniach 5-7 maja.

Ze względu na kontrowersyjne zapisy nowelizacji projekt budzi szeroki sprzeciw społeczny. Pod listem protestacyjnym w tej sprawie podpisało się ponad 40 tysięcy osób. Dziś projekt tej ustawy ma wejść pod obrady i pod głosowanie, w niezmienionej niemal postaci. Poddanie pod głosowanie tak brzemiennej w skutki dla życia polskich rodzin ustawy, w tym szczególnym czasie jaki przeżywamy po 10 kwietnia , odczuwamy jako niewłaściwe. Zwracamy się z prośbą o przełożenie głosowania nad nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na czas po wyborach prezydenckich, po faktycznym zakończeniu żałoby.

Z wyrazami szacunku

Joanna Krupska, Prezes Związku Dużych Rodzin Trzy Plus

Tomasz i Karolina Elbanowscy, Stowarzyszenie Rzecznik Praw Rodziców